Baza wiedzy e-Zamówienia PHUP Gniezno

Standard określający zasady składania zamówień elektronicznych z poziomu programu PC Market.

Aby wysłane zamówienie z systemu kupującego do systemu dostawcy zostało poprawnie zrealizowane należy zadbać o poprawność przypisania kodów EAN do danej pozycji asortymentowej (nowy kod EAN zawsze musi być głównym a nie dodatkowym).

 1. Z poziomu programu PC Market można przygotować zamówienia pod dowolnego dostawcę w trojaki sposób:

  1. Poprzez wybór produktów z listy asortymentowej
  2. Poprzez wykorzystanie kolektora
  3. Poprzez wykorzystanie generatora zamówień proponowanych

Przygotowanie zamówienia w oparciu o listę produktów

Ścieżka dostępu: DOSTAWCY > ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW > NOWE ZAMÓWIENIE

DOSTAWCY > ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW > NOWE ZAMÓWIENIE

Kroki wstępne: wybrać DOSTAWCĘ > wybrać NOWĄ POZYCJĘ > wybrać PRODUKTY Z LISTY > wybrać PRODUKT > określić ILOŚĆ > ZATWIERDZIĆ PRODUKT.

wybrać DOSTAWCĘ > wybrać NOWĄ POZYCJĘ > wybrać PRODUKTY Z LISTY > wybrać PRODUKT > określić ILOŚĆ > ZATWIERDZIĆ PRODUKT
Okno zamówienia w PC-Market
Kod towaru
Poprawnie dodana pozycja

Następnymi czynnościami do wykonania są: zapis zamówienia przez wybranie F2 Zapisz, zapis dokumentu w bazie danych – wybrać zapis bez zmiany czegokolwiek, wykonanie eksportu zamówienia do aplikacji eZamówienia PHUP Gniezno poprzez wybranie CTRL+E Eksport do EDI, potwierdzamy format EDI jako ECOD-XML, potwierdzamy zapis pliku w ustalonej formie i miejscu, potwierdzamy podstawione PARAMETRY ZAMÓWIENIA.

Zapis dokumentu
Wybór formatu EDI
Zapis pliku XML
Parametry zamówienia

Wyeksportowanie zamówienia za pośrednictwem aplikacji eZamówienia PHUP Gniezno: uruchomić aplikację > wybrać zamówienie, które ma być wyeksportowane > wybrać wyślij zamówienia.

uruchomić aplikację > wybrać zamówienie, które ma być wyeksportowane > wybrać wyślij zamówienia

Wyjaśnienie dodatkowych opcji aplikacji

Dodaj zamówienie – ręczne dodawanie pliku zamówienia do wysłania

Usuń zamówienie – usunięcie pliku zamówienia z listy przeznaczonych do wysłania

Sprawdź status zamówienia – pozwala sprawdzić status wysłanego zamówienia w systemie dostawcy (PHUP Gniezno) UWAGA! Jeśli operator wysyłający zamówienie ma zdefiniowany dostęp do więcej niż jednego akronimu kontrahenta, okno dialogowe będzie zawierało dwa pola umożliwiające wprowadzenie określonych wartości - pole numeru zamówienia i pole akronimu kontrahenta.

Przygotowanie zamówienia w oparciu o wykorzystanie kolektora

Zgrać dane (bazę asortymentową) z PC Market do kolektora

 • Kolektor: Narzędzia -> Towary PC Market -> Odłożyć na stację dokującą -> Potwierdzić pobieranie danych

 • PC Market: Górne menu – TOWARY -> Wybrać EKSPORT DO INWENTARYZATORA -> potwierdzić wykonanie czynności

Eksport do inwentaryzatora

  Przygotowanie zamówienia w kolektorze

 • Szczytanie kodu EAN z produktu lub wpisanie ręczne

 • Wybranie ilości do zamówienia za pośrednictwem klawiatury numerycznej

Zgranie danych do PC Market

 • Kolektor: Odłożyć kolektor na stację dokującą -> Escape -> Wyślij do PCM

 • PC Market: DOSTAWCY -> ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW -> NOWE ZAMÓWIENIE -> Wybrać dostawcę -> kliknąć w puste pole poniżej NOWA POZYCJA -> wybrać CTRL+I -> Potwierdzamy na kolektorze i komputerze zgranie danych.

Nowe zamówienie do dostawcy
Wybierz dostawcę
Gotowe zamówienie do dostawcy

Następnymi czynnościami do wykonania są: zapis zamówienia przez wybranie F2 Zapisz, zapis dokumentu w bazie danych – wybrać zapis bez zmiany czegokolwiek, wykonanie eksportu zamówienia do aplikacji eZamówienia PHUP Gniezno poprzez wybranie CTRL+E Eksport do EDI, potwierdzamy format EDI jako ECOD-XML, potwierdzamy zapis pliku w ustalonej formie i miejscu, potwierdzamy podstawione PARAMETRY ZAMÓWIENIA

Wyeksportowanie zamówienia za pośrednictwem aplikacji eZamówienia PHUP Gniezno: uruchomić aplikację > wybrać zamówienie, które ma być wyeksportowane > wybrać wyślij zamówienia

Przygotowanie zamówienia w oparciu o funkcjonalność PC Market – PROPOZYCJA ZAMÓWIENIA

Ścieżka dostępu: DOSTAWCY > ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW > PROPOZYCJA ZAMÓWIENIA

PARAMETRY POCZĄTKOWE RAPORTU do ustawienia zgodnie z oddzielną instrukcją – załącznik nr1

Towary do zamówienia

Po wprowadzeniu PARAMETRÓW POCZĄTKOWYCH RAPORTU należy wybrać ALT+F2 i zapisać ustawienia domyślne.

Kolejnym krokiem jest wybranie F2 DALEJ co spowoduje wygenerowanie propozycji zamówienia w oparciu o ustawione parametry.

Po wygenerowaniu propozycji zamówienia otrzymujemy zestawienie wszystkich pozycji zdefiniowanych w grupach towarowych PC Market, dla których zamówienie było generowane; przez określenie ilości większej od 0 dla danej pozycji system wskazuje pozycje do zamówienia; aby wyodrębnić z całego dokumentu pozycje do zamówienia należy skorzystać z sortowania listy poprzez wybranie F10 Sortowanie, a następnie sortowanie według Ilości malejąco lub Wartości malejąco.

Sortowanie pozycji

Wygenerowane zamówienie można zatwierdzić w wygenerowanej formie bez nanoszenia poprawek lub nanieść poprawki w postaci modyfikacji zamawianej ilości, usunięcia lub ręcznego dodania danej pozycji.

Zamawiana ilośc towaru

Następnymi czynnościami do wykonania są: zapis wygenerowanego zamówienia przez wybranie F2 Zapisz, zapis dokumentu w bazie danych – wybrać zapis bez zmiany czegokolwiek, potwierdzić usunięcie z zamówienia pozycji z zerową ilością do zamówienia, wykonanie eksportu zamówienia do aplikacji eZamówienia PHUP Gniezno poprzez wybranie CTRL+E Eksport do EDI, potwierdzamy format EDI, jako ECOD-XML, potwierdzamy zapis pliku w ustalonej formie i miejscu, potwierdzamy podstawione PARAMETRY ZAMÓWIENIA

Usuwanie pozycji z zerową ilością

Wyeksportowanie zamówienia za pośrednictwem aplikacji eZamówienia PHUP Gniezno: uruchomić aplikację > wybrać zamówienie, które ma być wyeksportowane > wybrać wyślij zamówienia

Mechanika działania dla osób przygotowujących zamówienia pod PHUP za pośrednictwem programu PC Market

 • Generowanie zamówień w systemie powinno mieć miejsce dzień przed złożeniem zamówienia lub rano w dniu złożenia zamówienia
 • Wygenerowane/przygotowane zamówienie należy przejrzeć, zmodyfikować pod względem asortymentowym jak i ilościowym a następnie zapisać w systemie
 • Podczas wizyt przedstawicieli producenta pozycje asortymentowe, które zostały u nich zamówione a znajdują się na zapisanym zamówieniu w PC Market należy je z niego usunąć poprzez otwarcie, modyfikację i ponowne zapisanie
 • Pozycje znajdujące się na zapisanym w PC Market zamówieniu, które wymagają ustalenia ceny zakupu z PH PHUP należy usunąć z zamówienia systemowego i podyktować PH, przesłać za pośrednictwem aplikacji internetowej (Pulpit Kontrahenta) lub wysłać na adres e-mailowy zamowienia@phupgniezno.pl ze wskazaniem pozycji asortymentowej, ilości i ceny zakupu jak i informacji z kim i kiedy ta cena zakupu była ustalona.
 • Po ustaleniu ostatecznego kształtu zamówienia należy je zapisać, wyeksportować do narzędzia przesyłającego do PHUP i wysłać

Załącznik nr 1

Standard określający zasady składania zamówień elektronicznych z poziomu PC Market

Dostawca:PHUP
Asortyment:Zdefiniować grupy / SG asortymentowe
Producent:<wszyscy>
Magazyn:<wszystkie>
Sposób analizy:według rotacji
Wymagany zapas magazynowy:Alkohole 7-14 dni / Papierosy 7-14 dni / Nabiał 7-14 dni / Napoje 7-14 dni / Reszta 14 dni
Uwzględnij wymagany zapas ustawiony w asortymentach:puste pole
Czas realizacji zamówienia:1 dzień
Zamówienia liczone:według wymaganego zapasu
Pominąć zerowe pozycje:check box bez zaznaczenia
Ilośc dni od ostatniej sprzedażynie większa niż:pole nieaktywne
Okres analizy sprzedaży:wskazany okres
Daty…zdefiniować zakres dat z pominięciem bieżącej
Zaokrąglanie ilości zgrzewek:w górę
Uwzględniać termin przydatności:check box bez zaznaczenia
Pomiń gdy nie było sprzedażycheck box bez zaznaczenia
Analizowane dokumenty rozchodowe:wybranych 2 z 10 ( sprzedaż detaliczna + WZ + inne dokumenty jeśli są wykorzystywane)
Dodatkowy rozchód:wybranych 1 z 12 ( sprzedaż detaliczna + inne dokumenty jeśli są wykorzystywane )
Czy stan minimalny z karty towaru:check box bez zaznaczenia
Stan minimalny na koniec okresu zamówienia:wpisac wartość 0
Wybór towarów:wszystkie z asortymentów dostawcy
Zamówienie zrealizowane gdy:powiązane z PZ